Τρίτη, 4 Μαΐου 2010

Σύμφωνα με το ελληνικό δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η οικιοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρηματικές τους τεχνικές κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα από όσα επιβάλλονται από την νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους όσοι άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους.

Η Ε.Κ.Ε. μπορεί να πάρει σε κάθε χώρα διαφορετική μορφή προσαρμοσμένη στην διαφορετική εθνική κουλτούρα, στον διαφορετικό πολιτισμό στο διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης της κάθε χώρας. Παρόλες τις διαφορές η έννοια της Ε.Κ.Ε. έχει τρεις βασικούς κοινούς άξονες:
-έχει εθελοντικό χαρακτήρα
-σχετίζεται άμεσα με την βιώσιμη ανάπτυξη
-πρόκειται για στρατηγική επιλογή της επιχείρησης και όχι για δευτερέουσα περιστασιακή λειτουργία της

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου